Ett företags marknadsföring kan bl a bestå av kataloger, prislistor, broschyrer, brevpapper, produktblad, foldrar, marknadsföringsbudget, visitkort, produkter, tjänster, personal, utställningsmaterial, annonser, oadresserad/adresserad direktreklam, sponsring, prissättning, dekaler, kuponger, geografiskt läge, rabatter, lokaler, monteringsanvisningar, kundtidningar, garantiåtaganden, säljstödsmaterial, mm.

Som synes ett stort puzzel där alla bitar måste passa
ihop för att du ska få ut mesta möjliga effekt av dina marknadsföringsinvesteringar.

Jag har förmånen att få arbeta med både stora och små företag. Det har givit mig kunskap och erfarenhet som jag har praktisk nytta av i många sammanhang.