När vi får ett uppdrag, lämnar vi ifrån oss ett förslag i form av en tidplan och ett beräknat kostnadsförslag. Det här arbetssättet medför att både du som kund och vi själva redan från början vet de ekonomiska ramarna.