”Det kostar upp till fem gånger mer att skaffa en ny kund som att behålla en befintlig”. Det är ett välkänt begrepp men det är alldeles för få företag som arbetar aktivt på det befintliga kundbeståndet (förutom att ta emot order).

Alla resurser läggs ofta på att skaffa nya. Direktmarknadsföring är användbart för att nå bägge kundkategorierna när man arbetar på ett selektivt sätt.